ចុះឈ្មោះគណនីថ្មី

ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក

ទីតាំង​របស់​អ្នក

ពត៌មានអំពីកញ្ចប់អុិនធើណេត

លក្ខខណ្ឌ

១. ការកក់ប្រាក់ : អតិថិជនតម្រូវអោយបង់ប្រាក់កក់ដែលជាការធានារ៉ាប់រងលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីនធើណេតនិងឧបករណ៍អោយអតិថិជនខ្ចី។ ការកក់ប្រាក់អាចសងវិញបានប្រសិនបើអតិថិជនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនេះ។
២. ការបង់ប្រាក់ : អតិថិជនត្រូវបង់ពន្ធនិងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗដែលកំណត់ដោយច្បាប់។ អតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែរបស់ពួកគេតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដូចមានលំអិតនៅលើវិក្កយបត្រហើយការទូទាត់ប្រាក់ដែលបានធ្វើឡើងគឺមិនអាចសងវិញបានទេ។
៣. ការបង់ប្រាក់យឺត : ធើបូថេក សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាក់សោរឬផ្អាកការប្រើអ៊ិនធើណេតប្រសិនបើការទូទាត់មិនត្រូវបានធ្វើឡើងមិនលើសពីកាលបរិច្ឆេទកំណត់ដូចដែលបានបញ្ជាក់លម្អិតនៅលើវិក័យប័ត្រ។ រាល់ការបង់ថ្លៃសេវាកម្មត្រូវតែធ្វើឡើងដោយផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅគណនី ធើបូថេក ដែលអាចទទួលយកបានឬជាមួយគណនីធនាគារ ធើបូថេក។
៤. ការដំឡើង : រយៈពេលនៃការដំឡើងគឺ ៣(បី) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការសំរាប់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងរយៈពេល ៧(ប្រាំពីរ) ថ្ងៃសម្រាប់នៅតាមខេត្ត។
៥. ការបម្រើអតិថិជន : ការបម្រើផ្នែកបច្ចេកទេស 24/7 សម្រាប់សេវាបម្រើអតិថិជននិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការបណ្តាញខ្សែទូរស័ព្ទ។
៦. ការចុះកុងត្រា : កិច្ចព្រមព្រៀងបានចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល ១២ ខែដោយចាប់ផ្តើមពីកាលបរិច្ឆេទចេញវិក្កយបត្រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ធើបូថេក និងបង្កើតឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិលើកលែងតែមានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររយៈពេល ៣០ ថ្ងៃពីអតិថិជនឬ ធើបូថេក នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យា។ រាល់អតិថិជនណាដែលចង់ផ្តាច់សេវាកម្មដែលកិច្ចសន្យាមិនទាន់បានបញ្ចប់ត្រូវសង ៥០ ដុល្លារជាការពិន័យ។
បង្ហាញទាំងអស់
ត្រឡប់

ជឿទុកចិត្តដោយ